admin@phoenixworld.cz Home page
 

Základní popis služby

Postup při telefonování

Ceník Travel

Napsali o nás

Ke stáhnutí

Kontaktní místa, dealeři

FAQ

Aktuality

www.phoenixworld.cz
 

FAQ - často kladené otázky

 1. Jaké jsou výhody používaní služby Phoenix travel?

  a) cena na úrovni 30 – 50% původní hodnoty

  b) tarifikace první půlminuta a dále po vteřinách

  c) po prvním hovoru nemusíme hovor přerušit a uskutečnit další hovor, ale místo ukončení stiskneme # a volíme další tel. číslo. Odpadne první půlminuta a voláme dále jen s vteřinovou tarifikací.

  d) žádné poplatky za spojení hovoru (tzv. vytvoření spojení) - tato částka bývá až 20.- Kč/1 hovor

  - díky těmto příkladům ušetříte na jednom hovoru až dvě třetiny nákladů

 2. Co mě bude stát zřízení služby Phoenixtravel?

  Jen aktivační poplatek a zálohu, kterou si sami určíte.

 3. Co mě služba Travel bude měsíčně stát?

  Nic – naše firma neúčtuje žádné měsíční poplatky. Platíte jen to, co si sami přes naši službu provoláte.

 4. Musím měnit svého mobilního operátora?

  NE. Naše služba funguje se všemi českými operátory.

 5. Co musím udělat proto, abych mohl přes Vás volat?

  Zavolat nám, nebo poslat vyplněnou objednávku, kterou naleznete na internetu v sekci ke stažení, a my Vám pošleme faktury, které uhradíte a můžete telefonovat.

 6. Z jakých zemí Vaše služba funguje?

  V současné chvíli funguje z Německa, Rakouska, Belgie, Maďarska, Nizozemí, Velké Británie a Španělska.

 7. Budete počet zemí rozšiřovat?

  ANO. Každý den se pracuje na rozšíření počtu zemí. V nejbližší době plánujeme rozšíření o Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Itálii, Francii a Portugalsko

 8. Stojím s autem na hranicích a nemohu se na vaše číslo dovolat.

  Pozor na roaming na hranicích! Zde se střídají operátoři obou zemí. Proto si musíte ručně nalogovat příslušného operátora a přes toho volat, jinak se přes operátora druhé země nedovoláte.

 9. Mám více telefonních čísel, potřebuji na každé číslo zvláště objednávku?

  NE. Ke každé objednávce je možné přiřadit libovolný počet telefonních čísel.

 10. Mám nový telefon a číslo u Vás nemám zaregistrováno. Co mám dělat?

  Zaslat faxem nové telefonní číslo společně s registračním číslem, jménem společnosti, kontaktní osoby + razítko a podpis této osoby. Originál pak zaslat poštou na naši adresu. Nebo telefonicky. V tomto případě je navíc třeba vědět PIN registrační karty a heslo z objednávky.

 11. Co mě toto přidání telefonního čísla bude stát?

  Vůbec nic – tuto službu poskytuje naše společnost zdarma.

 12. Na jakém systému Vaše služba funguje?

  Po vycestování do zahraničí budete místo +420 …… točit naše přístupové číslo + 800 …. . POZOR ! Přístupové číslo se může pro jednotlivé státy lišit! Jedná se o využití mezinárodních pevných linek. Nejde o přenos přes internet.

 13. Mohu v zahraničí volat i normálně roamingově?

  Samozřejmě, pokud nevytočíte naše přístupové číslo, tak voláte přes síť vašeho mobilního operátora tak, jako dosud.

 14. Poskytujete Vaši službu z každého mobilního telefonu?

  NE! Naši službu poskytujeme pouze z paušálních telefonů. Není přístupná z předplacených karet GO, TWIST a OSKARTA.

 15. Jak se dozvím kolik provolám?

  Po každém hovoru je možné obdržet aktuální stav kreditu na mobilní telefon, který hovor uskutečnil. Tato služba je placená a stojí 1,50 Kč za SMS účtovanou společně s hovorem. Tuto službu lze též prostřednictvím odeslané SMS aktivovat a rušit.

 16. Mohu prostřednictvím vaší služby posílat SMS?

  NE. V současné době tuto službu neposkytujeme, ale pracuje se na jejím možném spuštění.

 17. Mohu se dovolat ve všech vámi poskytovaných zemích ze všech českých operátorů?

  NE. V Belgii si bohužel přes naši službu nezavolají zákazníci Českého mobilu (Oskar). Zákazníci T-Mobilu nemohou službu využívat v Maďarsku a Nizozemí. Jinak si ve všech zemích zavolají všichni zákazníci ze všech mobilních telefonů se všemi třemi domácími operátory. Pozor! Pro každého domácího operátora jsou různí doporučení zahraniční operátoři.

 18. Posíláme hlavně SMS. Tato služba není pro nás?

  Vzkaz, který potřebujete přenést pomocí SMS se určitě dá vyřídit telefonicky do půl minuty. Díky tarifikaci 30+1 se s cenou tohoto vzkazu dostanete na necelých 9,- Kč. Navíc máte okamžitou reakci a jistotu, že se vzkaz dostal tam, kam měl. O komfortu komunikace nemluvě. Cena SMS v zahraničí je většinou větší než 10,- Kč + cena za odpověď. Tzn. i tady se dá ušetřit.

 19. Není tato služba nelegální?

  NE. Např. na podobném principu fungují některé služby Českého Telecomu a obecně všechny nečipové telefonní karty po celém světě.

 20. Mám velké slevy od svého mobilního operátora.

  - tyto slevy jsou buď omezeny jen na vybrané destinace a uzavřenou skupinu čísel nebo plošně dosahují cca 20%.
  - úspory přes Phoenixtravel se pohybují od dvojnásobku této slevy výše.

 21. Jsem významný zákazník svého operátora se smlouvou.

  Tuto smlouvu nijak neporušujete - pokud to v ní není výslovně uvedeno. Nikdo vám nemůže zakázat volat na určitá čísla bez vašeho souhlasu.

 22. Právě jsem ve firmě provedl složité nastavení.

  To je život. S konkurenčním bojem vás toto čeká ještě mnohokrát. Toto nastavení ale v podstatě není třeba měnit. Stačí do povolených čísel přidat několik čísel navíc.