p Kontakt admin@phoenixworld.cz Home page
 

Levitovaná voda

Koloidní stříbro

Kontakt

www.phoenixworld.cz
 

Nenahraditelná voda

Byl vyvinut unikátní přístroj
na úpravu vody

Můžete za den vypít půl litru mléka, sníst půl litru polévky, vypít dvě velká piva a litr minerálky a přesto budete dehydratovaní, ačkoliv jste přijali tři litry tekutin. Proč? Nejnovější výzkumy potvrzují, že naše tělo dokáže mít užitek jedině z čisté vody.

Povrch planety se skládá ze 70 % z vody a ze 30 % z kontinentů. Naše tělo má v sobě 70 % vody a 30 % pevných látek. Přesto není jedno, co pijeme. Na energii nedokážeme zužitkovat žádnou jinou tekutinu nežli čistou vodu.

Nikdo se nepozastaví nad tím, že rostliny polévané mlékem či pivem hynou. Když však tvrdíme, že člověk nezužitkuje žádnou jinou tekutinu než čistou vodu, zdá se to být odvážné tvrzení. Přes tento dojem nás výzkumy přesvědčují, že je to pravda.

Voda

Voda jako chemická sloučenina má mnoho anomálií. Po zmrznutí zvětšuje svůj objem, led plave na vodě a největší měrnou hmotnost má při 4 stupních Celsia. Litr vody váží přibližně jeden kilogram, přestože když spočítáme atomovou hmotnost, měla by vážit pouze půl kilogramu.

Voda proudí koryty řek turbulentním rotačním prouděním, přičemž přirozeně vytváří esovitou dráhu od pramene k ústí. Právě tento tvar dráhy zaručuje její ideální proudění. V poválečném období způsobili budovatelé ve snaze ovládnout přírodu nenapravitelné škody, když vytvořili uměle rovná koryta řek. Ta byla vodou po čase zanesena a voda se vylila z břehů.
Turbulentním rotačním prouděním se dostává do vody dostatek kyslíku, který pomáhá samočisticí schopnosti vody. Zároveň se voda obohacuje i energeticky.

Mechanická úprava vody

K dosažení lepších výsledků při vstřebávání a zužitkování vody vyvinuli vědci přístroj na mechanickou úpravu vody. Jedná se o napodobení přirozeného pohybu vody, dosáhnutí čistícího efektu vody a její obohacení kyslíkem, včetně energetického posílení.

Voda se prožene přes přístroj pravotočivým i levotočivým rotačním turbulentním prouděním rychlostí 1500 km/hod. a získá uvedené vlastnosti. Dosáhne tak nové kvality, a to i z fyzikálního hlediska, kdy se oslabením mezimolekulárních sil zvýší její léčebná hodnota.

Pokus

Ve snaze dokázat, že tělo využije skutečně jenom čistou vodu, kterou dokáže přeměnit na energii, provedli vědci pokus: postavili na přesnou váhu několik lidí, kterým dali vypít litr tekutin - pivo, mléko, minerálku, colu. Jednomu z nich dali vypít upravenou vodu. Hmotnost prvních se zvýšila cca o jeden kilogram, ten, který vypil vodu, byl těžší pouze o tři sta gramů. Pokud však do takto upravené vody dáte čaj nebo vymačkáte citron, tyto vlastnosti ztratí.

Vlastnosti mechanicky upravené vody

 • vyrovnává hustotu krve
 • detoxikuje
 • rozpouští minerály usazené ve žlučníku, v cévách a v ledvinách
 • upravuje hodnoty cukrů u diabetiků
 • částečně odstraňuje škodliviny usazené v mozku
 • okysličuje krev a mozek
 • zmírňuje záněty
 • pomáhá při astmatických a jiných dýchacích problémech
 • udržuje pokožku hladkou a pružnou

Možnosti využití přístroje LEVEN

 • v nemocnicích, zdravotnických centrech a ordinacích - posiluje léčebné účinky
 • ve sportovních klubech a fitnes centrech - ke zlepšení prokrvení organismu a zvýšení výkonnosti sportovců
 • v kosmetických salonech - zvýšení účinku procedur, příznivý vliv na vyhlazení pleti
 • v hotelech - návštěvníci ocení revitalizační a detoxikační účinek této vody už za několik dní
 • v každé domácnosti - voda má ideální preventivní účinek vůči všem chorobám, chrání organismus před dehydratací a má mimořádně dobrý vliv na celkovou vitalitu

Pracovní princip v levitačním zařízení.

Proč pít levitovanou vodu?

Obecně platí,že zvýšený příjem vody napomáhá organizmus očišťovat od škodlivých látek a vytváří příznivé vnitřní prostředí pro metabolické pochody. Příjem minerální vody je možné považovat pouze za léčbu a užívání omezit na dobu maximálně 3 týdnů. Minerálkami nelze nahradit kvalitní pitnou vodu. Při zvýšeném příjmu minerální vody je celý organizmus zatěžován ionty prvků jejichž využitelnost je velmi nízká. Tato využitelnost se pohybuje v průměru od 5 do 10 %. Mnohem lepší je příjem minerálů v potravinách, zejména v zelenině a ovoci, kde jsou tytéž látky v koloidním stavu s využitelností až 98 %. Voda má skutečně působit jako ředidlo. A proč koloidy? Mimo jejich snadnou využitelnost pro organizmus je hlavní výhodou omezení toxicity případných toxických prvků a látek. Toxické látky nebo prvky, které organizmus vstřebá ve formě rozpuštěných solí (iontové roztoky), působí jako skutečné jedy. Tytéž látky v koloidním stavu se nechovají jako jedy a navíc je umožněno například jejich snadné vylučování, pokud jsou pro organizmus nepotřebné.

Jak do toho zapadá levitovaná voda? Na základě měření vodivosti vody ve vysokých frekvencích (vysokofrekvenční konduktometrie - dále HFC) je možné jednoznačně určit, že voda po úpravě v levitačním přístroji má zeslabené mezimolekulární síly. V měření se to projevuje vznikem signálu ve vysokých frekvencích a zvýšením úrovně šumu, který vytváří tepelný pohyb molekul. Díky těmto mezimolekulárním silám se voda chová jako tekutina. Mezimolekulární síly umožňují vytvářet vazby mezi jednotlivými molekulami, a tak se vytvářejí obrovské shluky molekul vody, které se podobají krystalům. Na rozdíl od krystalů se ale v miliontině sekundy neustále přetváří. Většina toxických prvků způsobuje zesílení těchto mezimolekulárních sil a to vytváří ve vnitřním prostředí organizmu příznivé podmínky pro vznik pravých iontů.

Normální prostředí je ale tvořeno koloidy, a proto lze usoudit, že jakákoli úprava vedoucí k zeslabení těchto sil bude pro organizmus pozitivní. Velmi dobře takto působí proces levitace. V prvé řadě lze z měření odvodit, že takto upravená voda bude posilovat koloidní strukturu tělních tekutin. Zmenšení sil mezi molekulami tekutin organizmu vede také k zvýšenému uvolňování toxických látek.

Proto lze předpokládat lepší detoxikaci a naopak zmenšení afinity toxických látek k cílovým, jako jsou enzymy a další bílkoviny včetně látek jako je DNK (deoxyribonukleová kyselina), tj. nositel genetické informace. Snížení afinity škodlivých látek k cílovým strukturám se projevilo v měření HFC poklesem intenzity chemického signálu v nízkých frekvencích.

Výsledky měření vlastností levitované vody metodou HFC jsou plně v souladu s klinickými testy a dalšími poznatky o této jedinečné úpravě vody. Co lze tedy předpokládat na základě těchto měření?

Ve srovnání s neupravenou vodou levitovaná voda:

1. Má zvýšené detoxikační schopnosti ve vnitřním prostředí organizmu. Ty se klinicky mohou projevit zlepšením funkčnosti jaterní tkáně, ledvin, plic, kůže a dalších orgánů. Nepochybně musí přispívat k rozpouštění kamenů v ledvinách, možná i v žlučníku a nepochybně bude příznivě působit při artróze kloubů a dně a obecně při zánětlivých onemocněních. V neposlední řadě bude pravděpodobně působit preventivně proti mutačním změnám v organizmu a tedy i proti vzniku nádorových onemocnění.

2. Posiluje stabilitu koloidního stavu ve vnitřních tekutinách. To se může projevit normalizací krevního tlaku zdokonalením prokrvení a tím zlepšení stavu např. při angině pectoris, ateroskleróze a ve stavech po mozkové mrtvici.

MVDr. Lubomír Chmelař. Ph.D.

 

Voda ovlivňuje
náš život

Dítě se skládá z 80 % vody, starší člověk ze 60 % a zdravý dospělý člověkze 70 % vody. Povrch naší planety je složen z 81 % vody. Čím zdravější je voda, tím zdravější je životní prostředí a člověk.

Krevní obraz testované osoby se zřetelně viditelnými příznaky degenerativního onemocnění (nahoře) a po 3-měsíčním pití levitované vody. Pití způsobilo zřetelné zlepšení krevního koloidního stavu (dole).

Pro zdravou výměnu látek v těle potřebujeme denně pít vodu. Uvědomme si, že káva, čaj, limonády, pivo nebo víno představují pouze požitek pro naše ústa. Také pití minerálních vod by se mělo považovat pouze za podpůrnou léčbu a její užívání omezit na dobu nezbytně nutnou. Při dlouhodobém požívání minerálních vod je celý organizmus zatěžován ionty prvků, jejichž použitelnost v organizmu je velmi nízká a pohybuje se v průměru od 5 % do 10 %. Mnohem lépe tělo využívá minerální látky přijaté v potravinách. Zejména šťávy připravené z čerstvých zeleninových a ovocných plodů obsahují tytéž minerální látky v koloidním stavu, s využitelností až 98 %.

Pro zdravou výměnu látek v těle potřebujeme vodu,
nic jiného než kvalitní
pitnou vodu.

Voda je, chemicky viděno, spojení dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H20). Tyto atomy vodíku a kyslíku tvoří s ostatními látkami prostorové struktury. I když se dají škodlivé látky obsažené ve vodě definovat, prostorové struktury zůstanou a s nimi také informace těchto škodlivých látek.

V přírodě se voda osvobozuje od škodlivých látek přes vířivé procesy. Vodním vírem se prostorové struktury uvolní. Čím menší jsou tyto struktury, tím více je jich v molekule přítomno a tím větší je molekulární povrch vody. Molekula vody pak může snadněji prostupovat membránami buněk a podporovat tak efektivnější a látkovou výměnu.

Levitační zařízení "LEVEN"

V levitačním zařízení voda zvířením urazí dráhu asi 40 km a dosáhne rychlosti 1500 km/h. To zaručuje úplné smazání všech známých škodlivých informací. Jedinečná dynamika proudění zvětší vnitřní povrch vody. To způsobí fyzikální regeneraci vody a obnovení její energie. Voda přijme během levitačního procesu volný kyslík. Tímto procesem lze docílit až 70 mg kyslíku / litr vody (pitná voda: 8-10 mg kyslíku / litr).

Vodovodní pitné vodě tak můžete přístrojem „Leven 2000“ okamžitě vrátit její přirozenou vnitřní strukturu. Takto upravená voda přispívá, jak již bylo řečeno, ke zdravé výměně látek ve Vašem organismu.

Pijte denně levitovanou vodu a připravujte z ní též Vaše pokrmy. Díky velkému množství malých prostorových struktur chutná jemně a harmonicky.

Vlevo voda obsahující malé množství velkých prostorových struktur a s malým vnitřním povrchem. Vpravo levitovaná voda obsahující velké množství malých prostorových struktur a s velkým vnitřním povrchem.

Výhody levitované vody

Levitovaná voda podporuje přímo koloidní strukturu tělních tekutin, krve a lymfatické tekutiny (koloid - souhrn mikročástic organické nebo anorganické látky, která je rovnoměrně rozptýlena ve vodním nebo hydrofilním nosiči). Zmenšení sil mezi molekulami tekutin organismu vede také ke zvýšenému uvolňování toxických látek, a tím k lepší detoxikaci.

Výsledky měření levitované vody jsou plně v souladu s klinickými testy a dalšími poznatky o této jedinečné úpravě vody.

Ve srovnání s neupravenou vodou má levitovaná voda:

 • zvýšenou detoxikační schopnost ve vnitřním prostředí organismu. Ta se klinicky projevuje zlepšením funkčnosti jaterní tkáně, ledvin, plic, kůže a dalších orgánů
 • nepochybně přispívá k rozpouštění ledvinových, případně žlučníkových kamenů, příznivě působí při artróze kloubů, dně a obecně při zánětlivých onemocněních
 • posiluje stabilitu koloidního stavu ve vnitřních tekutinách. To se projevuje normalizací krevního tlaku, zdokonalením prokrvení, a tím zlepšení zdravotního stavu např. při angině pectoris, ateroskleroze a ve stavech po mozkové mrtvici.

Kollitor

Domácí přístroj 2,25 l s možností připojení kyslíku pro obohacení vody - vynikající voda po velké zátěži organismu
Cena je 65.000,- Kč

 

Leven

Přístroj 5 l vhodný pro domácnost i levitační studia
Cena je 105.000,- Kč